HOT Hãy gửi cho chúng tôi mức giá sản phẩm mà bạn mong muốn. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn mức giá ưu đãi nhất thị trường.

Sắp xếp

Giá thị trường 8,400,000 VNĐ

Giá bán 6,000,000 VNĐGiá thị trường 13,020,000 VNĐ

Giá bán 9,300,000 VNĐGiá thị trường 14,420,000 VNĐ

Giá bán 10,300,000 VNĐGiá thị trường 16,800,000 VNĐ

Giá bán 12,000,000 VNĐGiá thị trường 17,360,000 VNĐ

Giá bán 12,400,000 VNĐGiá thị trường 17,500,000 VNĐ

Giá bán 12,500,000 VNĐGiá thị trường 19,880,000 VNĐ

Giá bán 14,200,000 VNĐGiá thị trường 21,266,000 VNĐ

Giá bán 15,190,000 VNĐGiá thị trường 22,260,000 VNĐ

Giá bán 15,900,000 VNĐGiá thị trường 22,960,000 VNĐ

Giá bán 16,400,000 VNĐGiá thị trường 22,960,000 VNĐ

Giá bán 16,400,000 VNĐGiá thị trường 52,780,000 VNĐ

Giá bán 37,700,000 VNĐ


danh mục

mức giá

1405-Kim Thu Sét Chủ Động
Thông tin sản phẩm
Kim thu sét hiện đại chủ động của hãng INGESCO PDC 2.1
-Bán kính bảo vệ 57 Mét (cấp III, H>5 mét)
- Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
1404-Kim Thu Sét Chủ Động
Thông tin sản phẩm
KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC 3.1
- Bán kính bảo vệ của kim thu sét PDC 3.1: 69 Mét (cấp III)
- Xuát xứ: Tây Ban Nha
1401-Kim Thu Sét Chủ Động
Thông tin sản phẩm
KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC-E15
* Kim thu sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm
- Bán kính bảo vệ: Cấp I: 35 Mét, Cấp II: 60 Mét, Cấp III: 75 Mét
- Xuất xứ: Spain - Thỗ Nhĩ Kỳ
1396-Kim Thu Sét Chủ Động
Thông tin sản phẩm
KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC-E45
* Kim thu sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm
- Bán kính bảo vệ: Cấp I: 65 Mét, Cấp II: 90 Mét, Cấp III: 105 Mét
- Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
1403-Kim Thu Sét Chủ Động
Thông tin sản phẩm
KIM THU SÉT INGESCO PDC 3.3
Kim thu sét hiện đại, thu sét chủ động của hãng INGESCO
- Bán kính bảo vệ: 75 Mét (Cấp 3, H=5 mét)
- Xuất xứ: Tây Ban Nha (Spain)
1397-Kim Thu Sét Chủ Động
Thông tin sản phẩm
KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC-E30
* Kim thu sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm
- Bán kính bảo vệ: Cấp I: 50 Mét, Cấp II: 75 Mét, Cấp III: 80 Mét
- Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
1402-Kim Thu Sét Chủ Động
Thông tin sản phẩm
KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG HIỆN ĐẠI CỦA INGESCO PDC 4.3
- Bán kính bảo vệ: 85 Mét
- Xuất xứ: Tây Ban Nha - (spain)
1400-Kim Thu Sét Chủ Động
Thông tin sản phẩm
KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC 5.3
- Bán kính bảo vệ 95 Mét (cấp III, H=5mét)
- Chịu dòng sét tới 200KA
- Xuất xứ: Tây Ban Nha - (Spain)
1395-Kim Thu Sét Chủ Động
Thông tin sản phẩm
 KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC-E60
- Kim thu sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm
- Bán kính bảo vệ: Cấp I: 80 Mét, Cấp II: 102 Mét, Cấp III: 120 Mét
- Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
1394-Kim Thu Sét Chủ Động
Thông tin sản phẩm
KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO INGESCO PDC 6.3
- Bán kính bảo vệ 114m (Cấp III)
- Chịu dòng sét tới 200KA
- Hiệu INGESCO, MODEL: PDC 6.3, Xuất xứ: Tây Ban Nha (Spain)
1398-Kim Thu Sét Chủ Động
Thông tin sản phẩm
KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO INGESCO PDC 6.3
- Bán kính bảo vệ 114m (Cấp III)
- Chịu dòng sét tới 200KA
- Xuất xứ: Tây Ban Nha (Spain)
1399-Kim Thu Sét Chủ Động
Thông tin sản phẩm
KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG CỦA HÃNG INGESCO PDC 6.4
- KIM THU SÉT INGESCO PDC 6.4 là loại kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo sớm (E.S.E)
- Bán Kính bảo vệ: 120 mét (cấp III)
- Xuất xứ: Tây Ban Nha

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh