HOT Hãy gửi cho chúng tôi mức giá sản phẩm mà bạn mong muốn. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn mức giá ưu đãi nhất thị trường.

Sắp xếp

Giá thị trường 588,000 VNĐ

Giá bán 420,000 VNĐGiá thị trường 602,000 VNĐ

Giá bán 430,000 VNĐGiá thị trường 602,000 VNĐ

Giá bán 430,000 VNĐGiá thị trường 630,000 VNĐ

Giá bán 450,000 VNĐGiá thị trường 672,000 VNĐ

Giá bán 480,000 VNĐGiá thị trường 700,000 VNĐ

Giá bán 500,000 VNĐGiá thị trường 714,000 VNĐ

Giá bán 510,000 VNĐGiá thị trường 742,000 VNĐ

Giá bán 530,000 VNĐGiá thị trường 756,000 VNĐ

Giá bán 540,000 VNĐGiá thị trường 812,000 VNĐ

Giá bán 580,000 VNĐGiá thị trường 840,000 VNĐ

Giá bán 600,000 VNĐGiá thị trường 840,000 VNĐ

Giá bán 600,000 VNĐGiá thị trường 840,000 VNĐ

Giá bán 600,000 VNĐGiá thị trường 840,000 VNĐ

Giá bán 600,000 VNĐGiá thị trường 868,000 VNĐ

Giá bán 620,000 VNĐGiá thị trường 896,000 VNĐ

Giá bán 640,000 VNĐGiá thị trường 910,000 VNĐ

Giá bán 650,000 VNĐGiá thị trường 924,000 VNĐ

Giá bán 660,000 VNĐGiá thị trường 966,000 VNĐ

Giá bán 690,000 VNĐGiá thị trường 1,008,000 VNĐ

Giá bán 720,000 VNĐ


Giá thị trường 3,570,000 VNĐ

Giá bán 2,550,000 VNĐGiá thị trường 4,500,000 VNĐ

Giá bán 2,700,000 VNĐGiá thị trường 4,410,000 VNĐ

Giá bán 3,150,000 VNĐGiá thị trường 5,330,000 VNĐ

Giá bán 3,200,000 VNĐGiá thị trường 5,500,000 VNĐ

Giá bán 3,300,000 VNĐGiá thị trường 5,667,000 VNĐ

Giá bán 3,400,000 VNĐGiá thị trường 5,750,000 VNĐ

Giá bán 3,450,000 VNĐGiá thị trường 6,750,000 VNĐ

Giá bán 4,050,000 VNĐGiá thị trường 680,000 VNĐ

Giá bán 486,000 VNĐGiá thị trường 794,000 VNĐ

Giá bán 567,000 VNĐGiá thị trường 1,235,000 VNĐ

Giá bán 882,000 VNĐGiá thị trường 1,247,000 VNĐ

Giá bán 891,000 VNĐGiá thị trường 1,928,000 VNĐ

Giá bán 1,377,000 VNĐGiá thị trường 2,079,000 VNĐ

Giá bán 1,485,000 VNĐGiá thị trường 2,986,200 VNĐ

Giá bán 2,133,000 VNĐGiá thị trường 4,032,000 VNĐ

Giá bán 2,880,000 VNĐdanh mục

mức giá

525-Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera IR Thân nhỏ (Vỏ kiêm Loại)
- Ngày và Đêm.
1/3.7 CMOS   520TVL  KOREA
- Đèn Led 24 pcs*¢5mm. Nhìn trong đêm 25M.
- Ống Kính Mini  3.6 mm. cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.6Kg
- Chuẩn IP 66
513-Camera Dome hồng ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera Plastic IR Dome
- 1/3.7  CMOS 520TVL, KOREA
- Đèn Led 24 pcs*¢5mm, nhìn trong đêm 20M
- Ống Kính Mini  3.6 mm cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.3Kg
528-Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera Ir Thân nhỏ (Vỏ kiêm Loại)
- Ngày và đêm.
1/3.7 CMOS 520TVL  KOREA
- Đèn Led 24 pcs*¢5mm. Nhìn trong đêm 25M.
- Ống Kính Mini  3.6 mm. cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.6Kg
- Chuẩn IP 66
519-Camera Dome hồng ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera Plastic IR Dome1/3.7 CMOS 520TVL  KOREA
- Pixelplus PC6030C
- Đèn Led 30 pcs*¢5mm. nhìn trong đêm 25M
- Ống kính Mini 3.6 mm cố định
- (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.3Kg
516-Camera Dome hồng ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera Plastic IR Dome
- 1/3.7  CMOS  520TVL, KOREA
- Đèn Led 30 pcs*¢5mm. nhìn trong đêm 25M
- Ống kính Mini 3.6 mm cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.3Kg
526-Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera IR Thân nhỏ (Vỏ kiêm Loại)
- Ngày và Đêm.
1/3.7CMOS 600TVL with IR-Cut Filter
- Đèn Led 24 pcs*¢5mm. Nhìn trong đêm 25M.
- Ống Kính Mini  3.6 mm. cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.6Kg
- Chuẩn IP 66
529-Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera Ir Thân nhỏ (Vỏ kiêm Loại)
- Ngày và đêm.
1/3.7 CMOS  600TVL,KOREA with IR-Cut Filter
- Đèn Led 24 pcs*¢5mm. Nhìn trong đêm 25M.
- Ống Kính Mini  3.6 mm. cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.6Kg
- Chuẩn IP 66
527-Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera IR Thân nhỏ (Vỏ kim Loại)
- Ngày và Đêm.
1/3 CMOS 700TVL, KOREA with IR-Cut Filter
- Đèn Led 24 pcs*¢5mm. Nhìn trong đêm 25M.
- Ống Kính Mini  3.6 mm. cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.6Kg
- Chuẩn IP 66
530-Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera Ir Thân nhỏ (Vỏ kim Loại)
- Ngày và đêm.
1/3 CMOS 700TVL, KOREA 
- with IR-Cut Filter
- Đèn Led 24 pcs*¢5mm. Nhìn trong đêm 25M.
- Ống Kính Mini  3.6 mm. cố định
- (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.6Kg
- Chuẩn IP 66
514-Camera Dome hồng ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera Plastic IR Dome
- 1/3.7 CMOS  600TVL,  KOREA with IR-Cut Filter
- Đèn Led 24 pcs*¢5mm, nhìn trong đêm 20M
- Ống Kính Mini  3.6 mm cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.3Kg
517-Camera Dome hồng ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera Plastic IR Dome
- 1/3.7 CMOS 600TVL,  KOREA with IR-Cut Filter
- Đèn Led 30 pcs*¢5mm. nhìn trong đêm 25M
- Ống kính Mini 3.6 mm cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.3Kg
520-Camera Dome hồng ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera Plastic IR Dome
- 1/3 CMOS  600TVL  KOREA with IR-Cut Filter
- Đèn Led 30 pcs*¢5mm. nhìn trong đêm 25M
- Ống kính Mini 3.6 mm cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.3Kg
521-Camera Dome hồng ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera Plastic IR Dome
- 1/3 CMOS  700TVL KOREA with IR-Cut Filter
- Đèn Led 30 pcs*¢5mm. nhìn trong đêm 25M
- Ống kính Mini 3.6 mm cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.3Kg
523-Camera Dome hồng ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera IR Dome (Vỏ Kim Loại)
- 1/3.7 CMOS  600TVL with IR-Cut Filter
- Đèn Led 24 pcs*¢5mm,  nhìn trong đêm 20M.
- Ống Kính Mini  3.6 mm. cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.5Kg
515-Camera Dome hồng ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera Plastic IR Dome
- 1/3 CMOS  700TVL , KOREA with IR-Cut Filter
- Đèn Led 24 pcs*¢5mm, nhìn trong đêm 20M
- Ống Kính Mini  3.6 mm cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.3Kg
524-Camera Dome hồng ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera IR Dome (Vỏ Kim Loại)
- 1/3 CMOS 700TVL,KOREA with IR-Cut Filter
- Đèn Led 24 pcs*¢5mm, nhìn trong đêm 20M.
- Ống Kính Mini  3.6 mm. cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.5Kg
534-Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera IR Thân Lớn (Vỏ kiêm Loại Ngày và Đêm.)
- 1/3.7 CMOS  520TVL  KOREA
- Đèn Led 30 pcs*¢5mm. Nhìn trong đêm 25-30M.
- Ống Kính Mini  3.6 mm. cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.9Kg
- Chuẩn IP 66
2370-Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
- Weatherproof IR Camera Day/Night
- 24 pcs*¢5mm IR LED
- IR Distance 20M
- 3-Axis Bracket
- Hidden cable design
- Built-in 3.6 mm Board Lens
- (4/6mm is optional)
- Water resistance:IP66
- Weight:0.65Kg
532-Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera IR Thân nhỏ (Vỏ kiêm Loại ngày và đêm)
- 1/3.7 CMOS 600TVL, KOREA with IR-Cut Filter
- Đèn Led 24 pcs*¢5mm. Nhìn trong đêm 25M.
- Ống Kính Mini  3.6 mm. cố định (4/6mm is optional)
- Cân nặng: 0.6.5Kg
- Chuẩn IP 66
2375-Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
- Weatherproof IR Camera Day/Night
- 24 pcs*¢5mm IR LED
- IR Distance 20M
- 3-Axis Bracket
- Hidden cable design
- Built-in 3.6 mm Board Lens
- (4/6mm is optional)
- Weight: 0.6Kg
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 1 Camera Dome 900TVL
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 1 Camera Thân 600TVL
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 2 Camera Dome 900TVL
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 1 Camera Dome AHD 720P
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh AHD
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 1 Camera Dome 900TVL
- 1 Camera thân 600 TVL
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 1 Camera Thân AHD 720P
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh AHD
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 2 Camera Thân 600TVL
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh
- 1 Cuộn dây 18m đủ giác cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 2 Camera Dome AHD 720P
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh AHD
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Camera Dome
Thông tin sản phẩm
Camera dome vỏ nhựa trong nhà
- 1/3" Sony Cmos; DSP on board
- Độ phân giải: 540TVL, độ nhạy sáng: 0.05 Lux
- Ống kính: 4mm.
- Nguồn 12V DC
Camera Dome Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
Camera dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm
- 1/3" Sony Cmos DSP on board
- Độ phân giải: 700TVL; độ nhạy sáng: 0.0 Lux.
- Ống kính: 4mm. Nguồn 12V DC
- 24 đèn led, khoảng cách hồng ngoại 20m
Camera Dome Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
Camera dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm
- 1/3" Sony Had CCD II ICX 811AK; DSP CXD 4140 Sony Effio-E
- Độ phân giải: 700TVL, độ nhạy sáng: 0.0 Lux.
- Chống ngược sáng
- Ống kính: 4mm
- 3 led ray, khoảng cách hồng ngoại 25m
Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
Camera thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm
- 1/3" Sony CCD; DSP 2030 next chip
- Độ phân giải: 600TVL
- Độ nhạy sáng: 0.0 Lux
- Ống kính: 4mm
- 36 đèn led, khoảng cách hồng ngoại 25m
- Chuẩn IP54: chống bám bụi va đập
- Không bao gồm chân đế
Camera IP Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
Camera hồng ngọai thân quan sát ngày đêm, vỏ kim loại, tích hợp sever bên trong tương thích  ONVIF, chuẩn H.264/MPEG-4/MJPEG
- 1/3" low illumination CMOS sensor, độ phân giải 1.3Megapixel (1280x960P@25fps)
-  24 đèn led, khỏang cách hồng ngọai 20m
-  Độ nhạy sáng 0Lux,
-  Ống kính: 3.6 mm với IR cut
Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
Camera thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời
- 1/3" Sony Cmos PC3089K ;DSP on board
- Độ phân giải: 900TVL
- Độ nhạy sáng: 0.0 Lux.
- Ống kính: 8mm
- 8 Led ray, khoảng cách hồng ngoại 80m
- Chuẩn IP 66: chống bám bụi, chịu mưa nắng
Camera IP Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
Camera hồng ngọai thân quan sát ngày đêm, vỏ kim loại, tích hợp sever bên trong tương thích  ONVIF, chuẩn H.264/MPEG-4/MJPEG
-  1/3" low illumination CMOS sensor, độ phân giải 1.3Megapixel (1280x960P@25fps)
-  42 đèn led, khỏang cách hồng ngọai 25m
-  Độ nhạy sáng 0Lux,
-  Ống kính: 2.8-12mm
Camera IP Dome Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera dome hồng ngọai quan sát ngày đêm IP 720P real time, tích hợp sever bên trong tương thích  ONVIF, chuẩn H.264/MPEG-4/MJPEG
-  1/4" 1.3 Mega-Pixel CMOS sensor, độ phân giải 1280x800@30fps
-  Khỏang cách hồng ngọai: 15m. Hồng ngoại: 14 led
-  Ống kính: 2.8mm@F1.8. Độ nhạy sáng 0.2Lux

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh