HOT Hãy gửi cho chúng tôi mức giá sản phẩm mà bạn mong muốn. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn mức giá ưu đãi nhất thị trường.

Sắp xếp

Giá thị trường 1,498,000 VNĐ

Giá bán 1,070,000 VNĐGiảm ngay 100.000 VNĐ

Giá thị trường 1,638,000 VNĐ

Giá bán 1,170,000 VNĐGiảm ngay 100.000 VNĐ

Giá thị trường 1,764,000 VNĐ

Giá bán 1,260,000 VNĐGiảm ngay 100.000 VNĐ

Giá thị trường 1,764,000 VNĐ

Giá bán 1,260,000 VNĐGiảm ngay 100.000 VNĐ

Giá thị trường 1,848,000 VNĐ

Giá bán 1,320,000 VNĐGiá thị trường 1,904,000 VNĐ

Giá bán 1,360,000 VNĐGiảm ngay 100.000 VNĐ

Giá thị trường 1,918,000 VNĐ

Giá bán 1,370,000 VNĐGiảm ngay 100.000 VNĐ

Giá thị trường 1,932,000 VNĐ

Giá bán 1,380,000 VNĐGiá thị trường 2,100,000 VNĐ

Giá bán 1,500,000 VNĐGiá thị trường 2,142,000 VNĐ

Giá bán 1,530,000 VNĐGiảm ngay 100.000 VNĐ

Giá thị trường 2,156,000 VNĐ

Giá bán 1,540,000 VNĐGiảm ngay 100.000 VNĐ

Giá thị trường 2,240,000 VNĐ

Giá bán 1,600,000 VNĐGiá thị trường 2,268,000 VNĐ

Giá bán 1,620,000 VNĐGiảm ngay 100.000 VNĐ

Giá thị trường 2,282,000 VNĐ

Giá bán 1,630,000 VNĐGiảm ngay 100.000 VNĐ

Giá thị trường 2,331,000 VNĐ

Giá bán 1,665,000 VNĐGiá thị trường 2,338,000 VNĐ

Giá bán 1,670,000 VNĐGiảm ngay 100.000 VNĐ

Giá thị trường 2,352,000 VNĐ

Giá bán 1,680,000 VNĐGiá thị trường 2,436,000 VNĐ

Giá bán 1,740,000 VNĐGiảm ngay 100.000 VNĐ

Giá thị trường 2,436,000 VNĐ

Giá bán 1,740,000 VNĐGiá thị trường 2,436,000 VNĐ

Giá bán 1,740,000 VNĐ


Giá thị trường 3,570,000 VNĐ

Giá bán 2,550,000 VNĐGiá thị trường 4,500,000 VNĐ

Giá bán 2,700,000 VNĐGiá thị trường 4,410,000 VNĐ

Giá bán 3,150,000 VNĐGiá thị trường 5,330,000 VNĐ

Giá bán 3,200,000 VNĐGiá thị trường 5,500,000 VNĐ

Giá bán 3,300,000 VNĐGiá thị trường 5,667,000 VNĐ

Giá bán 3,400,000 VNĐGiá thị trường 5,750,000 VNĐ

Giá bán 3,450,000 VNĐGiá thị trường 6,750,000 VNĐ

Giá bán 4,050,000 VNĐGiá thị trường 680,000 VNĐ

Giá bán 486,000 VNĐGiá thị trường 794,000 VNĐ

Giá bán 567,000 VNĐGiá thị trường 1,235,000 VNĐ

Giá bán 882,000 VNĐGiá thị trường 1,247,000 VNĐ

Giá bán 891,000 VNĐGiá thị trường 1,928,000 VNĐ

Giá bán 1,377,000 VNĐGiá thị trường 2,079,000 VNĐ

Giá bán 1,485,000 VNĐGiá thị trường 2,986,200 VNĐ

Giá bán 2,133,000 VNĐGiá thị trường 4,032,000 VNĐ

Giá bán 2,880,000 VNĐdanh mục

mức giá

462-đầu ghi hình analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
- Cổng vào: 4CH Video, 4CH Audio
- Cổng ra: 1HDMI, 1VGA, 1BNC, 1Audio
- Độ phân giải: 4CH Full D1 Realtime Recording
- Giám sát: IE, CMS, Android, iOS...
- Lưu trữ: 1x2TB SATA, 3USB
- Hỗ trợ khác: RS485
Thông tin khuyến mãi

Giảm ngay 100.000 VNĐ

470-đầu ghi hình analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
Cổng vào: 4CH Video, 1CH Audio
Cổng ra: 1HDMI, 1VGA, 1BNC, 1Audio
Độ phân giải: 4CH D1 Realtime Recording, 4CH Playback
Giám sát: IE, CMS, Android, iOS...
Lưu trữ: 1x2TB SATA, 2USB
Thông tin khuyến mãi

Giảm ngay 100.000 VNĐ

461-đầu ghi hình analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
Cổng vào: 4CH Video, 4CH Audio
Cổng ra: VGA, BNC, Audio
Độ phân giải: 4CH Full D1 Realtime Recording, 4CH Playback
Giám sát: IE, CMS, Android, iOS...
Lưu trữ: 2x2TB SATA, 2USB
Hỗ trợ khác: RS485, 4 Alarm in, 1 Alarm out
Thông tin khuyến mãi

Giảm ngay 100.000 VNĐ

483-Đầu ghi hình Analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
Cổng vào: 4CH Video, 4CH Audio
Cổng ra: 
HDMI, VGA, BNC, 4Audio
Độ phân giải: 
4CH 960H Realtime Recording, 4CH Playback
Giám sát:
 IE, CMS, Android, iOS...
Lưu trữ: 
2x2TB SATA, 3USB
Hỗ trợ khác: 
RJ45, RS485
Nguồn: 
12V DC
Kích thước: 
25x23.5x4.5cm
Thông tin khuyến mãi

Giảm ngay 100.000 VNĐ

727-đầu ghi hình analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh, giao diện tiếng Việt, 4 kênh 960H 20 fps hoặc 4 kênh D1 Real timme . 
Chế độ xem lại 4 kênh 960H 20 fps hoặc 4 kênh D1 Real time. 
Quan sát qua mạng và trực tiếp qua HDMI, VGA, BNC đồng thời.Có Remote và cổng USB. Có 1 cổng vào Audio. 
465-Đầu ghi hình Analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
- Cổng vào: 8CH Video, 4CH Audio
- Cổng ra: 1HDML, 1VGA, 1BNC, 1Audio
- Độ phân giải: 1CH D1 & 7CIF Realtime Recording
- Giám sát: IE, CMS, Android, iOS...
- Lưu trữ: 1x2TB SATA, 3USB
- Hỗ trợ khác: RS485
Thông tin khuyến mãi

Giảm ngay 100.000 VNĐ

460-đầu ghi hình analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
Cổng vào: 4CH Video, 4CH Audio
Cổng ra: HDMI, VGA, BNC, Audio
Độ phân giải: 4CH Full D1 Realtime Recording
Giám sát: IE, CMS, Android, iOS...
Lưu trữ: 2x2TB SATA, USB
Hỗ trợ khác: RS485, 4 Alarm in, 1 Alarm out
Nguồn: 12V DC
Kích thước: 25x22x5cm
Thông tin khuyến mãi

Giảm ngay 100.000 VNĐ

728-đầu ghi hình analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh, Giao diện tiếng Việt, 4 kênh 960H Real time. 
Chế độ xem lại 4 kênh 960H Real time.
Quan sát qua mạng và trực tiếp qua HDMI, VGA , BNC đồng thời. 
Có Remote và cổng USB.
Có 4 cổng vào Audio. 
720-Đầu Ghi Hình Hybrid
Thông tin sản phẩm
Đầu ghi hình kỹ thuật số Hybrid. Chế độ DVR: 4 kênh full D1 Real time./
Upgrade 4 kênh + 960H. Chế độ HVR: 2 kênh D1 + 1 kênh 1080P + 1 kênh 720P/
Chế độ NVR : 8 kênh 960H/ hoặc 4 kênh 720P/ hoặc 2 kênh 1080P/ hoặc 1 kênh 720P+ 7 kênh D1/ hoặc 1 kênh 1080P + 1 kênh 720P + 2 kênh D1.
471-Đầu ghi hình Analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
- Cổng vào: 8CH Video, 1CH Audio
- Cổng ra: 1HDMI, 1VGA, 1BNC, 1Audio
- Độ phân giải: 4CH D1& 4CH CIF Realtime Recording, 8CH Playback
- Giám sát: IE, CMS, Android, iOS...
- Lưu trữ: 1x2TB SATA, USB
- Nguồn: 12V DC
- Kích thước: 28x22.5x5cm
Thông tin khuyến mãi

Giảm ngay 100.000 VNĐ

484-Đầu ghi hình Analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
- Cổng vào: 8CH Video, 2CH Audio
 - Cổng ra: 
HDMI, VGA, BNC, Audio
- Độ phân giải: 
8CH CIF Realtime Recording, 8CH Playback
- Giám sát:
 IE, CMS, Android, iOS...
- Lưu trữ: 
1x2TB SATA, 2USB
- Hỗ trợ khác: 
RJ45, RS485
- Nguồn: 
12V DC
- Kích thước:
 25x24x4cm
Thông tin khuyến mãi

Giảm ngay 100.000 VNĐ

464-đầu ghi hình analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
Cổng vào: 8CH Video, 8CH Audio
Cổng ra: 
VGA, BNC, Audio
Độ phân giải: 
8CH Full HD1 Realtime Recording , 8CH Playback
Giám sát:
 IE, CMS, Android, iOS...
Lưu trữ:
 2x2TB SATA, USB
Hỗ trợ khác:
 RJ45, RS485, 4 Alarm in, 1 Alarm out
Nguồn: 
12V DC
Kích thước:
 25x22x5cm
972-Đầu ghi hình IP (NVR)
Thông tin sản phẩm
– Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh, chuẩn nén H.264
– Độ phân giải: 720P/ D1 (kênh @ 30fps)
– Tốc độ ghi hình: 1-25fps/ kênh (PAL)
– Ngõ vào: 4 kênh (Max 720P)
– Ngõ ra: BNC, VGA, HDMI
Thông tin khuyến mãi

Giảm ngay 100.000 VNĐ

1855-Đầu ghi hình H.264 4 kênh
Thông tin sản phẩm
Đầu ghi hình H.264 4 kênh VANTECH VT-4800S
– Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh Full D1, real-time DVR
– Hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H.264 giúp tối ưu băng thông mạng.
– Độ phân giải: SXGA (1280 x 1024).
– Tốc độ tối đa khung hình: 25 hình/ giây, CIF (352 x 288) hoặc 6 hình/ giây , D1 (704 x 576).
– Chuẩn nén Audio: ADPCM
– Ngõ vào Video: 4 kênh, BNC (kết nối được 4 camera với đầu ghi hình)
Thông tin khuyến mãi

Giảm ngay 100.000 VNĐ

236-Đầu Ghi Hình Real Time
Thông tin sản phẩm
Đầu ghi hình KTS 4 kênh chuẩn H.264
- Sử dụng file nén chuẩn H.264, hỗ trợ 1 ổ cứng 2TB, có mã bảo vệ
- Tốc độ hiển thị và ghi hình 100f/s (4 kênh x 25 fps)
- Độ phân giải: D1:704X576; HD1:704*288; CIF 352X288
- 1 ngõ tiếng vào và 1 ngõ ra

1834-Đầu ghi hình Analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
- Tốc độ ghi hình: 120fps NTSC, 100fps PAL.
- Hỗ trợ 01 ổ cứng SATA tối đa 2000GB.
- Chế độ ghi hình: Ghi liên tục, ghi theo lịch, ghi khi có chuyển động.
- Ngõ Vào/Ra âm thanh: 01 ngõ âm thanh vào, 01 ngõ âm thanh ra.
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Hệ điều hành: Embedded Linux
Thông tin khuyến mãi

Giảm ngay 100.000 VNĐ

729-đầu ghi hình analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh, 
Giao diện tiếng Việt, 4 kênh 960H Real time. 
Chế độ xem lại 2 kênh 960H real time/ 4 kênh D1 real time. 
Quan sát qua mạng và trực tiếp qua HDMI, VGA, BNC đồng thời.
Có Remote và  cổng USB. 
Có 4 cổng vào Audio. 
Có 2 cổng Alarm vào và 1 cổng Alarm ra.
473-Đầu ghi hình Analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
Cổng vào: 4CH Video, 4CH Audio
Cổng ra: 
HDMI, VGA, BNC, Audio
Độ phân giải: 
4CH (WD1,D1,CIF) Recording & Realtime playback
Giám sát:
 IE, Firefox, Chrome, CMS, Android, iOS...
Lưu trữ: 
1x4TB SATA, 2USB
Hỗ trợ khác:
 RJ45, RS485
Thông tin khuyến mãi

Giảm ngay 100.000 VNĐ

730-đầu ghi hình analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh, giao diện tiếng Việt, 8 kênh 960H 12 fps/ 8 kênh D1 Real time. 
Chế độ xem lại 2 kênh 960H 12fps hoặc 4 kênh D1 Real time. 
Quan sát qua mạng và trực tiếp qua HDMI, VGA, BNC đồng thời.
Có Remote và 2 cổng USB.
Có 4 cổng vào Audio. 
Có cổng Alarm vào và 1 cổng Alarm ra. 
1835-Đầu ghi hình Analog (DVR)
Thông tin sản phẩm
- Ngõ vào Video: 4 cổng BNC (PAL/ NTSC)
- Ngõ ra Video: 1 cổng BNC (PAL/ NTSC), 1 cổng VGA
- Chuẩn ghi hình: Full D1, HD1, CIF, QCIF
- Tốc độ ghi hình: 120 hình/ giây NTSC, 100 hình/ giây PAL
- Hỗ trợ 2 cổng cứng SATA dung lượng lưu trữ tối đa 4000GB
- Chế độ ghi hình: Ghi liên tục, ghi theo lịch, ghi khi có chuyển động
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 1 Camera Dome 900TVL
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 1 Camera Thân 600TVL
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 2 Camera Dome 900TVL
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 1 Camera Dome AHD 720P
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh AHD
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 1 Camera Dome 900TVL
- 1 Camera thân 600 TVL
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 1 Camera Thân AHD 720P
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh AHD
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 2 Camera Thân 600TVL
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh
- 1 Cuộn dây 18m đủ giác cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Trọn Bộ Camera
Thông tin sản phẩm
Trọn bộ Camera Nichietsu giá ưu đãi
- 2 Camera Dome AHD 720P
- 1 Đầu ghi hình KTS 4 kênh AHD
- 1 Cuộn dây 18m đủ jack cắm
- 1 Ổ cứng lưu trữ 500Gb
- Nguồn
- Remote
- Chuột
Camera Dome
Thông tin sản phẩm
Camera dome vỏ nhựa trong nhà
- 1/3" Sony Cmos; DSP on board
- Độ phân giải: 540TVL, độ nhạy sáng: 0.05 Lux
- Ống kính: 4mm.
- Nguồn 12V DC
Camera Dome Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
Camera dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm
- 1/3" Sony Cmos DSP on board
- Độ phân giải: 700TVL; độ nhạy sáng: 0.0 Lux.
- Ống kính: 4mm. Nguồn 12V DC
- 24 đèn led, khoảng cách hồng ngoại 20m
Camera Dome Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
Camera dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm
- 1/3" Sony Had CCD II ICX 811AK; DSP CXD 4140 Sony Effio-E
- Độ phân giải: 700TVL, độ nhạy sáng: 0.0 Lux.
- Chống ngược sáng
- Ống kính: 4mm
- 3 led ray, khoảng cách hồng ngoại 25m
Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
Camera thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm
- 1/3" Sony CCD; DSP 2030 next chip
- Độ phân giải: 600TVL
- Độ nhạy sáng: 0.0 Lux
- Ống kính: 4mm
- 36 đèn led, khoảng cách hồng ngoại 25m
- Chuẩn IP54: chống bám bụi va đập
- Không bao gồm chân đế
Camera IP Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
Camera hồng ngọai thân quan sát ngày đêm, vỏ kim loại, tích hợp sever bên trong tương thích  ONVIF, chuẩn H.264/MPEG-4/MJPEG
- 1/3" low illumination CMOS sensor, độ phân giải 1.3Megapixel (1280x960P@25fps)
-  24 đèn led, khỏang cách hồng ngọai 20m
-  Độ nhạy sáng 0Lux,
-  Ống kính: 3.6 mm với IR cut
Camera Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
Camera thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời
- 1/3" Sony Cmos PC3089K ;DSP on board
- Độ phân giải: 900TVL
- Độ nhạy sáng: 0.0 Lux.
- Ống kính: 8mm
- 8 Led ray, khoảng cách hồng ngoại 80m
- Chuẩn IP 66: chống bám bụi, chịu mưa nắng
Camera IP Thân Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
Camera hồng ngọai thân quan sát ngày đêm, vỏ kim loại, tích hợp sever bên trong tương thích  ONVIF, chuẩn H.264/MPEG-4/MJPEG
-  1/3" low illumination CMOS sensor, độ phân giải 1.3Megapixel (1280x960P@25fps)
-  42 đèn led, khỏang cách hồng ngọai 25m
-  Độ nhạy sáng 0Lux,
-  Ống kính: 2.8-12mm
Camera IP Dome Hồng Ngoại
Thông tin sản phẩm
- Camera dome hồng ngọai quan sát ngày đêm IP 720P real time, tích hợp sever bên trong tương thích  ONVIF, chuẩn H.264/MPEG-4/MJPEG
-  1/4" 1.3 Mega-Pixel CMOS sensor, độ phân giải 1280x800@30fps
-  Khỏang cách hồng ngọai: 15m. Hồng ngoại: 14 led
-  Ống kính: 2.8mm@F1.8. Độ nhạy sáng 0.2Lux

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh